• مزار مهاتما گاندی

مزار مهاتما گاندی

  (Tomb Mahatma Gandhi)   

نوشتن نظر


مهاتما گاندی رهبر نهضت ضد استعمار هند بوده است که در سال ۱۹۴۸ در گذشته است. پس از درگذشت او طبق سنت دیرینه هندی ها بدن او را سوزانده و خاکستر آن را به آب سپرده اند و این مکان که سنگ مرمری مربع شکل و سیاه رنگ است، فقط نمادی است از مکانی که بدن گاندی را سوزاندند.

با توجه به محبوبیت گاندی در بین هندی ها، مردمان این کشور برای این مکان ارزش زیادی قائل هستندو در روز ۳۰ ژانویه (روز ترور گاندی) به احترام گاندی در این محل تجمع می کنند.

نمایش بیشتر