• معبد جانگمیو
  • معبد جانگمیو

معبد جانگمیو

  (Jongmyo)   
  157 Jong-ro, Jongno 1(il).2(i).3(sam).4(sa), Jongno-gu, Seoul, South Korea
  082-2-765-0195

نوشتن نظر


معبدی از مکتب کنفسیوس است. این معبد، قدیمی ترین معبد سلطنتی مکتب کنفسیوس است که تا کنون باقی مانده‌است و از قرن چهاردهم تا کنون به اجرای تشریفات مذهبی و آیینی می‌پردازد.

چنین معابدی در دوره سومین پادشاهی کره وجود داشتند، ولی فقط معابدی که برای اجرای قوانین چوسان اختصاص یافته بودند، باقی مانده‌اند. جانگمیو در سال ۱۹۹۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

نمایش بیشتر