• اقامت گاه بوم گردی ارگ رادکان
  • اقامت گاه بوم گردی ارگ رادکان

اقامت گاه بوم گردی ارگ رادکان

  خراسان رضوی، کیلومتر ۱۳ جاده چناران – قوچان، روستای زیبای رادکان،ارگ رادکان
  09154070242 - 05146133383

نوشتن نظر


اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان در روستان رادکان قرار دارد. این روستا از شهر مشهد حدود 90 کیلومتر و از شهر چناران حدود 30 کیلومتر فاصله دارد. قدمت تاریخی این اقامت گاه بوم گردی بیش از صد سال است و در سالهای اخیر با بازسازی هایی که انجام شده به اقامت گاه بومگردی تبدیل شده است.

اقامت گاه بوم گردی ارگ رادکان عمارتی بزرگ و دیدنی است با یک حیاط اندرونی و گرد آن اصطبل و کبوتر خانه و یک حیاط بیرونی که حوضی بزرگ در میان و شربت خانه ای در کنار دارد.

شاهنشین عمارت به حوض آب مشرف و دوازده اتاق عمارت برای پذیرایی سنتی و ایرانی از مهمانان به امکانات اقامتی مجهز گردیده است.

دوازده اتاق این مجموعه نامیده به نام های دوازه برج فلکی هستند و علت این نامگذاری این است که در ارگ رادکان گویی آسمان به زمین نزدیک تر است.

نمایش بیشتر