• نمایش عروسکی روی آب
  • نمایش عروسکی روی آب
  • نمایش عروسکی روی آب

نمایش عروسکی روی آب

  (Thang Long Water Puppet Theatre)   
  Located at 57B, Dinh Tien Hoang street, nearby Hoan Kiem Lake
  (84-04)38249494 / (84-04)38255450

نوشتن نظر


نمایش عروسکی روی آب که تئاتر سنتی مردم ویتنام می باشد در شهر هانوی برگزار می شود. مکان این تئاتر در شهر هانوی سالهاست که یک جای ثابت است و از هر کسی تو شهر آدرس آن را بپرسید، راهنمایی تان می کند.

نمایش عروسکی روی آب از سال 1969 میلادی اجرایش شروع شده است و هنوز هم بعد از این همه سال هنوز همانند گذشته برگزار می شود.

در این نمایش، عروسک هایی شبیه عروسک های خیمه شب بازی بر روی آب آداب رسوم ویتنامی از قبیل کشاورزی، رقص اژدها، مسابقه شنا، شمشیرگردانی و غیره را با کمک نور و موسیقی محلی به نمایش می گذارند.

نمایش بیشتر
  • دانستنی های مفید

  • نکات :

    * این نمایش هر روز در ساعت های 15 / 16:10 / 17:20 / 18:30 و 20 برگزار می شود.

    * روزهای یکشنبه ساعت 9:30 صبح نیز یک سانس نمایش برگزار می شود.