• موزه جنگ آزادی
  • موزه جنگ آزادی

موزه جنگ آزادی

  (Liberation War Museum)   

نوشتن نظر


موزه جنگ آزادی آنکارا واقعا دیدنی است . این موزه در خیابانی که از میدان اولوس جدا می شود از سمتی به سمت دیگر به صورت مورب قرار گرفته است و در اصل اولین ساختمان پارلمان جمهوری ترکیه در آن قرار دارد.

بر طبق عکسها و آیتم های مختلفی که در معرض دید هستند ،در این مکان بود که جنگ آزادی طرح ریزی و رهبری شد.

همچنین تندیسهای مومی از رئیسان جمهور سابق جمهوری ترکیه در معرض نمایش هستند .

نمایش بیشتر