• موزه جمهوری آنکارا

موزه جمهوری آنکارا

  (Museum Ankara Republic)   

نوشتن نظر


موزه جمهوری آنکارا  در نزدیکی موزه جنگ آزادی واقع است، این موز آنکارا در جایی قرار دارد که زمانی دومین ساختمان پارلمان جمهوری بود.
 نمایشگاه اینجا وقایع مهم در اوایل دوره جمهوری خواهی را ثبت کرده است.


نمایش بیشتر