• موزه تمدن های آناتولی
  • موزه تمدن های آناتولی
  • موزه تمدن های آناتولی

موزه تمدن های آناتولی

  (Museum of Anatolian Civilizations)   

نوشتن نظر


یکی از بهترین و اولین جاذبه های آنکارا برای کسانی که به تاریخ و دیدن بناهای تاریخی علاقمند هستند این موزه است که در بازاری بازسازی شده که متعلق به قرن پانزدهم است ، واقع شده است .

در این موزه می توان بهترین صنایع دستی به دست آمده ازحفاریهای ترکیه را دید.

این موزه آثار مختلف تاریخ دوران آناتولی از دوران پالئولاتیک تا تمدن لیدیا را در خود جای داده است . آثاری از یونان و روم نیز در موزه دیده می شود .

نمایش بیشتر