• موزه فرهنگ شناسی
  • موزه فرهنگ شناسی
  • موزه فرهنگ شناسی

موزه فرهنگ شناسی

  (Ethnography Museum)   

نوشتن نظر


یک مجموعه ی نفیس از هنرهای دستی مربوط به فرهنگ عامه در موزه فرهنگ شناسی آنکارا است و این موزه مقابل خانه اپرا در بلوار طلعت پاشا قرار دارد.
 همین طور کارهای دستی مربوط به مساجد سلجوقی و عثمانی نیز در آن موجود است. این موزه همه روزه غیر از دوشنبه ها باز است.


نمایش بیشتر