• تپه لاک پشت در ووهان

تپه لاک پشت در ووهان

  (Turtle Hill Wuhan)   

نوشتن نظر


گایشان یا تپه لاک پشت در ساحل شمالی رود یانگ تسه قرار دارد و گفته میشود که زیباترین منظره این رود را از بالای این تپه میتوان مشاهده کرد.
 در بالای این تپه برج تلویزیونی هوبای به ارتفاع ۳۱۱ متر با یک عرشه مشاهده قرار دارد.
 تپه لاک پشت در مقابل تپه مار قرار دارد و میان این دو ، اولین پل بر روی رود یانگ تسه کشیده شده است.


نمایش بیشتر