• اولین پل بر روی رود یانگ تسه
  • اولین پل بر روی رود یانگ تسه

اولین پل بر روی رود یانگ تسه

  (The first bridge over the Yangtze River)   

نوشتن نظر


در سال ۱۹۵۷ اولین پل بر روی رود یانگ تسه با کمک اتحاد جماهیر شوروی در شهر ووهان کشیده شد.
این پل اهمیت زیادی در کشور چین داشت و بوسیله آن برای اولین بار جاده ها و خطوط ریلی در شمال و جنوب چین به یکدیگر متصل شدند ، تا قبل از احداث پل اتومبیل ها و قطارها با استفاده از کشتی از روی رود عبور میکردند.
 این پل به طول ۱۷۶۰ متر در مرکز شهر ووهان ، میان دو تپه مار و تپه لاک پشت ، احداث شده و دو طبقه مجزا برای عبور اتومبیل و قطار دارد.


نمایش بیشتر