• موزه ووهان
  • موزه ووهان

موزه ووهان

  (Wuhan Museum)   

نوشتن نظر


مجموعه ای نفیس از صدهزار اثر تاریخی شامل سرامیک ، برنز ، یشم ، نقاشی و خطاطی در این موزه نگهداری میشوند و سال ۲۰۰۱ در منطقه هان کو به طور رسمی افتتاح شد.


نمایش بیشتر