پارک هایلند که به آن  پارک گیاهشناسی هم می گویند از جاذبه های توریستی شهر روچستر می باشد .

نمایش بیشتر