باغ وحش سنکا  ۱۵.۵ هکتاره و در شهر روچستر نیویورک قرار گرفته، که بیش از ۹۰ گونه جانور که شامل پستانداران، خزندگان، پرندگان، دوزیستان و ماهی ها می شه.
 این باغ وحش توسط انجمن باغ وحش و اکواریوم های معتبر تایید شده.


نمایش بیشتر