• دروازه استقلال
  • دروازه استقلال

دروازه استقلال

  (Independence Gate)   
  941 Hyeonjeo-dong, Seodaemun-gu, Seoul, South Korea
  082-2-3644686

نوشتن نظر


دروازه استقلال دروازه یادبودی است که در سئول قرار دارد. این دروازه بعد از اولین جنگ چین و ژاپن و به منظور دادن روحیه استقلال به کره ای ها ایجاد شد که طراحی آن را سئو جه پیل بر عهده داشت.

این دروازه به جای دروازه یانگ اون مون که نماد روابط دیپلماتیک بین کره و سلسله چینگ، آخرین سلسله پادشاهی در چین، بود ساخته شد.

ساخت دروازه در تاریخ 21 نوامبر 1896 آغاز شد و در تاریخ 20 نوامبر 1897 به پایان رسید.

سئو جه پیل برای طراحی دروازه استقلال از طاق پیروزی در پاریس الهام گرفت. ارتفاع آن 14.28 متر و عرض آن 11.48 متر است و از حدود 1850 قطعه گرانیت تشکیل شده است. امروزه این دروازه در پارک استقلال و در نزدیکی دروازه قدیمی غربی شهر واقع شده است.

نمایش بیشتر