• دریاچه هیلیر
  • دریاچه هیلیر
  • دریاچه هیلیر

دریاچه هیلیر

  (Lake Hillier)   

نوشتن نظر


همه ما وقتی به یک دریاچه فکر می کنیم اولین چیزی که به ذهنمان خطور می کند رنگ آبی آن است ولی دریاچه هیلیر قواعد را نقض کرده و رنگی صورتی را به خود گرفته تا یکی دیگر از شگفتی های کشور با شکوه استرالیا را به وجود آورد.

این دریاچه نسبتا کوچک که ۶۰۰ متر طول و ۲۵۰ متر عرض دارد به دلیل وجود میکروارگانیسم هایی مخصوص به رنگ صورتی درآمده است.

اطراف این دریاچه از جنگل پوشیده شده و فاصله آن نیز تا ساحل اقیانوس بسیار کم است.

اگرچه میزان نمک این دریاچه بالا است اما خطری برای شنا کردن در آن وجود ندارد. هر چند اکثر گردشگران با تور هوایی به دیدن این گنجینه طبیعی استرالیا می روند.

نمایش بیشتر