• معبد آسمانی (معبد بهشت)

معبد آسمانی (معبد بهشت)

  (Temple of Heaven)   

نوشتن نظر


معبد بهشت یا معبد آسمانی که بزرگترین معبد در چین می باشد، در 2 کیلومتری شهر ممنوعه پکن و در قرن 14 میلادی توسط امپراتوری مینگ ساخته شده است. شروع ساخت این بنا در سال 1402 و پایان آن در سال 1420 بوده است. این معبد که به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شده است، در سال 1998 به عنوان شاهکار در معماری و طراحی در تمدن جهان، اعلام شد.

از جاذبه های این معبد سنگ های انعکاسی است که در بیرون دروازه Imperial Vault of Heaven قرار دارند. سه سنگ انعکاسی که اگر رو به دروازه و روی سنگ اول بایستید و صحبت کنید انعکاس صدی خودتون رو میشنوید. اگر بر روی سنگ دوم و سوم نیز بایستید، به ترتیب دو و سه انعکاس می شنوید.

از دیگر جاذبه های این معبد دیوار انعکاس است که اگه شما و نفری دیگر در دو طرف این دیوار بایستید و حرف بزنید، صدای همدیگر را به وضوح می شنوید در حالیکه افرادیکه بین شما قرار دارند صدای شما را نمی شنوند.

نمایش بیشتر