• موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیزیونیون
  • موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیزیونیون
  • موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیزیونیون
  • موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیزیونیون
  • موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیزیونیون

موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیزیونیون

  (smithsonain National Museum of Natural History)   

نوشتن نظر


موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیزیونیون که در شهر  واشنگتن دی سی واقع شده است ، دومین موزه ی پر بازدید دنیا بعد از لوور به حساب می آید . این موزه که در سال 1910 تأ سیس شده است ، بیش از 126 میلیون نمونه ی جانوری ، گیاهی ، فسیل ، مواد معدنی ، سنگ و اشیای فرهنگی را در خود جای داده است .

این موزه در ساختمانی با مساحت 123000 متر مربع واقع شده است که بیش از 1000 پرنسل در ان مشغول به کار هستند و در سال 2013 حدود 8 میلیون بازدیدکننده را به خود جذب کرده است.


نمایش بیشتر