• موزه ملی آنگکور
  • موزه ملی آنگکور
  • موزه ملی آنگکور

موزه ملی آنگکور

  (Angkor National Museum)   

نوشتن نظر


موزه ملی آنگکور خانه هزاران قطعه از آثار مکشوفه از معابد آنگکوروات و مناطق تاریخی اطراف آن است.
در این موزه شما می توانید به خوبی هنر باستانی مردم این سرزمین را در مجسمه ها و ظروف به جای مانده ببینید.
ورودی موزه 12 دلار برایتان هزینه برمی دارد اما تماشای تاریخ تمدن خمر و سفر به دوران باستان این سرزمین بیش از اینها می ارزد. 

 معابد آنگکوروات که جزو میراث جهانی یونسکوست، بهترین و مشهورترین نقطه تاریخی سیم ریپ است.

نمایش بیشتر