• دریاچه غار یوکاتان
  • دریاچه غار یوکاتان
  • دریاچه غار یوکاتان

دریاچه غار یوکاتان

  (Yucatan Cave Lake)   

نوشتن نظر


غار یوکاتان در ناحیه شمالی مکزیک حدود ۲ میلیون سال پیش شکل گرفت تا حقیقتا بهشتی را بر روی زمین به وجود آورد.

این غار دارای دریاچه ای است که بر اثر جاری شدن آبهای سطحی و زیرزمینی به درون یکی از حفره های بزرگ عمودی این منطقه ایجاد شده است.

دریاچه غار یوکاتان در لیست زیباترین دریاچه های دنیا قرار گرفته و هر ساله تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می کند.

این دریاچه در گذشته توسط مردم قوم مایا مقدس محسوب می شد و آب تنی در آن ممنوع بود چرا که آن را مختص خدایان می دانستند اما امروزه آب تنی در این دریاچه بهشتی ممانعتی ندارد.

نمایش بیشتر