• کوه کلیمانجارو
  • کوه کلیمانجارو
  • کوه کلیمانجارو
  • کوه کلیمانجارو

کوه کلیمانجارو

  (Mount Kilimanjaro)   

نوشتن نظر


کوه کلیمانجارو را بام آفریقا می نامند. این کوه آتشفشانی خاموش با ارتفاع 5895 متر از سطح دریا بلندترین کوه قاره آفریقا محسوب می شود .

اگر چه این کوه حدود 1،9 میلیون سال است که فعالیت آتشفشانی نداشته است اما دهانه آتشفشانی آن هنوز پا برجاست و منظره ای خالق العاده را پیش روی کوهنوردانی که سختی رسیدن به قله را به جان می خرند قرار می دهد .

هر چند صعود به کلیمانجارو سختی های خاص خود را دارد اما به دلیل آسانتر بودن صعود به آن نسبت به دیگر قله های بلد دنیا این جاذبه طبیعی کوه نوردان زیادی را به خود جذب می کند .

نمایش بیشتر