• کلیسای جامع سه
  • کلیسای جامع سه
  • کلیسای جامع سه

کلیسای جامع سه

  (Sé Cathedral)   

نوشتن نظر


 کلیسای جامع سه پس از این که شهر از روم ها بازپس گرفته شد، ساخته شد.

این کلیسا در قرن دوازدهم میلادی گرفته شده اما با وجود بازسازی های زیادی که بر روی این بنا صورت گرفته باز هم برخی از آثار رومی و تمدن رومی را در می توان در آن دید.

نمایش بیشتر