• بنای یادبود اکتشاف
  • بنای یادبود اکتشاف

بنای یادبود اکتشاف

  (Monument to the Discoveries)   

نوشتن نظر


پرتغالی ها با کشف مناطق و راه های تجاری جدید، توانستند ثروتی عظیم را از آن پرتغال کنند و وارد شهر لیسبون سازند به همین دلیل برای بزرگ داشت کاشفان به جهت این اقدام بسیار مفید بنایی در اواسط قرن بیستم تحت عنوان بنای یادبود اکتشاف برای دوران اکتشاف احداث کردند.


نمایش بیشتر