• صومه سن فرانسیسکو
  • صومه سن فرانسیسکو
  • صومه سن فرانسیسکو
  • صومه سن فرانسیسکو

صومه سن فرانسیسکو

  (Monastery of san francisco)   

نوشتن نظر


لیما خانه بسیاری از ساختمان‌های مذهبی زیباست اما صومعه سن فرانسیسکو چیز دیگری است! در میان همهمه و شلوغی شهر فضای داخلی این صومعه بسیار آرامش بخش است.

 اتاق‌های مختلف این صومعه به خوبی بازگو کننده معماری باروک است و آثار هنری، مذهبی در هر گوشه آن دیده می‌شود. بازدید از کتابخانه صومعه را با کتاب‌های بزرگ و محیط عجیبش نباید از دست ندهید.

در دخمه این صومعه شما می‌توانید استخوان‌های 75 هزار بدن زندانی شده را در تاریکی وهم آور اعماق صومعه ببینید.علاوه بر این گفته میشود برخی از معابر مخفی برای اتصال به کلیسا ی جامع و دادگاه تفتیش عقاید در این دخمه ها وجود دارد . شما میتوانید این کلیسا را از کبوتر های روبروی آن به آسانی تشخیص بدهید و همچنین فروشندگانی که کیسه دانه به بازدیدکنندگان میفروشند .

نمایش بیشتر