• جشنواره پادشاه معجزه ها
  • جشنواره پادشاه معجزه ها
  • جشنواره پادشاه معجزه ها

جشنواره پادشاه معجزه ها

  (Senor De Los Milagros)   

نوشتن نظر


جشنواره پادشاه معجزه ها  : این جشنواره نیز یکی دیگر از جشن های بزرگ پرو است که در روز های 18 و 19 و28 ماه اکتبر برگزار می شود و شهر را پر از نور و شادی می کند.
این جشنواره گردشگران خارجی زیادی را نیز به پرو و لیما جذب می کند.


نمایش بیشتر