• جشنواره سانتا روزا در لیما
  • جشنواره سانتا روزا در لیما
  • جشنواره سانتا روزا در لیما

جشنواره سانتا روزا در لیما

  (Santa Rosa De Lima Festival)   

نوشتن نظر


جشنواره سانتا روزا در لیما  : این جشنواره بیشتر یک جشنواره مذهبی و برای بزرگداشت یاد بانو «سانتا روزا » برگزار می شود.

هر چند در زمان این جشنواره شهر رنگارنگ می شود و اجراهای موسیقی و هنری نیز برگزار می گردد.

این جشنواره یکی از جشنواره های اصلی پرو است و در اواخر ماه آگوست برگزار می شود.

نمایش بیشتر