• کوهستان تیانزی
  • کوهستان تیانزی

کوهستان تیانزی

  (Tianzi Mountain)   

نوشتن نظر


کوهستان تیانزی بسیار متفاوت تر از کوه های معمولی است. این منطقه پر است از صخره های بلند که قله های آنها مانند جنگلی از دل ابرها بیرون آمده ه اند.

صخره هایی که به دلیل دیواره های صاف آنها شاید حرفه ای ترین صخره نوردها هم برای صعود به آنها دچار مشکل شوند. اما گردشگران با استفاده از تلکابین این منطقه به راحتی از فراز این صخره های عظیم عبور می کنند .

این منطقه که نام آن به معنی پسر بهشت است به دلیل پوشش گیاهی سبز بر روی صخره ها بسیار زیبا و باشکو گردیده و حقیقتا شایستگی گرفتن چنین نامی را پیدا کرده است.

نمایش بیشتر