• کانال های آمستردام
  • کانال های آمستردام

کانال های آمستردام

  (Canals of Amsterdam)   

نوشتن نظر


کانال های آمستردام باعث شده اند تا این شهر لقب ونیز شمال را به خود بگیرد .

شهر آمستردام بیش از یک صد کیلومتر کانال را در خود جای داده است که سه تا از آن ها به نام های هرنگراخت ، کایزرسگراخت و پرینسنگراخت کانال های اصلی شهر محسوب می شوند.

این کانال ها که در قرن 17 به صورت متحدالمرکز حفاری شده اند ، ساختار شهری آمستردام را در دنیا بی نظیر کرده اند و هرساله میلیون ها گردشگر را به این شهر باشکوه جذب میکنند.

نمایش بیشتر