• قلعه و پارک اوساکا
  • قلعه و پارک اوساکا
  • قلعه و پارک اوساکا

قلعه و پارک اوساکا

  (Osaka Castle Park)   

نوشتن نظر


این قلعه یکی از معروف ترین نماد های سمبلیک ژاپن و نقش مهمی در اتحاد ژاپن در طول قرن شانزدهم از دوره آزوچی مامویاما داشته.

ساختمان مرکزی قلعه در بالای یه سنگ بزرگ ساخته شده، برای محافظت سرنشینانش از حملات. این قلعه و پارک نمای بسیار زیبایی به خصوص در شب دارند و از جاذبه های اصلی شهر اوساکا به حساب میان.

نمایش بیشتر