• مراسم پیر شالیار
  • مراسم پیر شالیار
  • مراسم پیر شالیار

مراسم پیر شالیار

نوشتن نظر


یکی از آیین های قدیمی منطقه کردستان، مراسم پیر شالیار است که در روستای اورامان تخت هر ساله در نیمه بهار و نیمه تابستان به مدت ۳ شبانه روز برگزار شده و شامل قربانی کردن، دف زنی، رقص سنتی، خوردن آش، شب نشینی و خواندن دعا و شعرهای محلی است. این مراسم در واقع مجلس عروسی آیینی «پیر شهریار» از موبدان عبدالقادر کیلانی است که مقبره او نیز در روستا قرار گرفته.


نمایش بیشتر