• جشنواره ماه
  • جشنواره ماه
  • جشنواره ماه

جشنواره ماه

  (Moon Festival)   

نوشتن نظر


جشنواره ماه  : این جشنواره که در ماه سپتامبر برگزار می گردد، پایان فصل کشاورزی را نشان می دهد که توسط مردم جشن گرفته می شود.
 در این جشنواره آئین های کهن ویتنامی، مانند نمایش اژدها و آتش بازی، فضای شهر را پر از شور و شادی می کند.


نمایش بیشتر