• جشنواره گالوانگان
  • جشنواره گالوانگان
  • جشنواره گالوانگان

جشنواره گالوانگان

  (Galungan Festival)   

نوشتن نظر


جشنواره گالوانگان: این جشنواره افسانه ای که از چهاردهم جولای و به مدت ۱۰روز برگزار می شود ریشه ای افسانه ای دارد.
مردم بالی بر این باورند که در این مدت خدایان برای جشن به زمین می آیند و به همین علت مردم با تزیین خانه های خود میزبان آن ها می شوند. جشن و سرور و البته برگزار مراسم دینی از اصلی ترین رویدادهای این ده روز در جزیره بالی است .

نمایش بیشتر