این پل در سال ۱۹۶۹ ساخته شده و از مشخصه هاش اینه که ۹۰ درجه انحنا داره. از روی این پل شما می تونین نمای زیبایی از سان دیگو رو ببینین.
در ضمن کرونادر سومین پل خودکشی آمریکا بعد از پل های گلدن گیت سانفرانسیسکو و آرورا سیاتل محسوب می شه.
به هر حال عبور کردن از روی این پل مرتفع، زیبا و تاریخی و همچنین تماشای شهر از بالای اون بسیار لذت بخشه.

این پل در سال ۱۹۶۹ ساخته شده و از مشخصه هاش اینه که ۹۰ درجه انحنا داره


نمایش بیشتر