حدود ۳۰دقیقه با ازمیر فاصله دارد و اتوبوس هایی نیز به آن می روند. جذابیت این منطقه به خاطر سواحل زیبای اطراف آن است و کایت سواری و موج سواری در طول ماه های تابستان در این منطقه بسیار پرطرفدارند.

 هر روز از کسمی قایق های تفریحی به جزایر یونانی چیوس (Chios) دارد.


نمایش بیشتر