• مقبره امینتاس
  • مقبره امینتاس
  • مقبره امینتاس

مقبره امینتاس

  (Tomb of Amyntas)   

نوشتن نظر


مقبره های سنگی متعدد لیسیا ایها که سردرهای بناهای باستانی را دوباره تهیه میکردند ، برروی سطوح صخره ها کنده کاری شده اند.
مقبره (Amyntas-امینتاس)  که احتمالاً از قرن چهارم قبل از میلاد قدمت دارد ، برجسته ترین آنها است.


نمایش بیشتر