• خانه و موزه استالین
  • خانه و موزه استالین
  • خانه و موزه استالین
  • خانه و موزه استالین
  • خانه و موزه استالین

خانه و موزه استالین

  (Stalin Museum)   

نوشتن نظر


گوری زادگاه جوزف استالین رهبر حزب کمونیست شوروی است که یکی از جنایتکارترین سیستمداران تاریخ است.

خانه پدری و مادری استالین امروز در یکی از خیابانهای قدیمی شهر تبدیل به مکانی برای بازدید عموم شده است.

در کنار خانه پدری استالین ساختمانی قدیمی متعلق به دوره زمامداری استالین وجود دارد که امروز موزه استالین نام گرفته است.در این کاخ قدیمی و سنگی همه زندگی استالین شامل تمام عکسها، دست نوشته ها، هدایا، وسایل شخصی و ... قرار دارد.

نمایش بیشتر