• فواره نپتون
  • فواره نپتون

فواره نپتون

  (Fountain of Neptune)   

نوشتن نظر


مجسمه پوسیدون با در دست داشتن نیزه ای سه شاخ در میدانی بزرگ در کنار خیابان روستاولی در بالای سکویی بلند و چهار گوشه ی سنگی قرار گرفته است.
در پایین پاهایش آب های فواره ای از دهان ماهیان سنگی جاری میشه و به درون گودال های سنگی که در چهارطرف مجسمه قرار داره می ریزه. نورپردازی مجسمه پوسیدون در شب بسیار زیبا و تماشاییه.

نمایش بیشتر