• جشنواره سانتا روزالیا
  • جشنواره سانتا روزالیا
  • جشنواره سانتا روزالیا

جشنواره سانتا روزالیا

  (Festival di Santa Rosalia)   

نوشتن نظر


جشنواره سانتا روزالیا  : این جشنواره قدمتی چهار صد ساله دارد و به احترام روزالیای مقدس برگزار می شود که در سال 1600 شهر را از طاعون نجات داد.
 این جشنواره یک هفته به طول می انجامد و در تحسین روزالیا است. در پایان جشن باید انتظار یک آتش بازی بسیار زیبا و با شکوه را داشته باشید.


نمایش بیشتر