• میدان دوئومو
  • میدان دوئومو

میدان دوئومو

  (Piazza del Duomo,)   

نوشتن نظر


این میدان اصلی ترین میدان شهر میلان است . نام این میدان از کلیسای جامع میلان که دوئومو نیز نامیده می شود گرفته شده است .

این میدان در قرن 14 میلادی ساخته شد اما شکل ظاهری آن در نیمه دوم قرن بیستم به وجود آمد . علاوه بر کلیسای جامع میلان ، گالری ویتوریو امانوئل دوم ، کاخ سلطنتی میلان ، و بنای یاد بود شاه ویکتور امانوئل دوم نیز در این میدان قرار دارند .

نمایش بیشتر