• جزیره داروین
  • جزیره داروین
  • جزیره داروین

جزیره داروین

  (Darwin Island)   

نوشتن نظر


بخاطر دوری این جزیره از جزیره های اصلی، فقط چند گشتی تفریحی معدود برای بازدید از جزیره داروین وجود دارد.

این جزیره هیچ مکان دیدنی خشکی ندارد ولی شیرجه در کنار طاق سنگی مشهور آن در دنیا بی نظیر است و حیات وحش دریایی منحصر بفردی در این منطقه وجود دارد.

جریان آب سرد آن بسیار قوی است، ولی کوسه نهنگ ها، لاک پشت های عظیم الجثه و موجودات آبی دیگری در این ناحیه زندگی می کنند.

افرادی کمی هستند که سفر طولانی به این مکان دورافتاده در گالاپاگوس را تجربه کرده باشند، ولی آنهایی هم که رفته اند پشیمان نشده اند.

نمایش بیشتر