جزیره بالترا در شمال جزیره سانتاکروز و جزیره سیمور در شمال جزیره بالترا قرار دارد. این جزیره تنها 1.2 کیلومتر مربع مساحت دارد و با جزیره بالترا تنها به وسیله یک راه باریک ارتباط دارد.

در این جزیره آفتابی مرغ های دله (Frigate birds) با کیسه های بادکنکی شکلی که در قسمت گلویشان دارند، در میان بوته ها می چرخند و بینندگان را به حیرت می اندازند. همچنین سیمور زیستگاه پرنده ای به نام "کودن پا آبی" نیز است که با پاهای آبی رنگش شناخته می شود. 

صخره های مرجانی سفید رنگ نیز از ویژگی های این جزیره کوچک می باشد.

نمایش بیشتر