• جشنواره گل ها
  • جشنواره گل ها
  • جشنواره گل ها

جشنواره گل ها

  (The Feast of the Flowers)   

نوشتن نظر


جشنواره گل ها  : در اول ماه می، یونانی ها فرا رسیدن فصل بهار را جشن می گیرند. این جشن که از جاذبه های آتن است، ریشه اش به دوران باستان باز می گردد، زمانی که یونانیان سال روز تولد دیمیتر، الهه باستانی خود را جشن می گرفتند.
این روز همچنین یک تعطیلی ملی نیز به حساب می آید و اهالی شهر به خانواده برای برگزاری پیک نیک به دامن طبیعت می روند.
 یکی دیگر از رسوم این جشنواره، چیدن گل از پارک و ساختن حلقه گل با آن ها است. بعد از ساختن حلقه گل، آن را از درب منازل خود آویزان می کنند که نشانه ای از خوش آمد گویی به فصل بهار است.


نمایش بیشتر