• جشنواره خون مقدس
  • جشنواره خون مقدس
  • جشنواره خون مقدس

جشنواره خون مقدس

  (Procession of the Holy Blood)   

نوشتن نظر


جشنواره خون مقدس (Procession of the Holy Blood) : یک رویداد مذهبی شگفت انگیز که در چهادهم می سال برگزار می شود و هدف آن جشن گرفتن مقدس ترین شی موجود در شهر بروخه است.
 تکه پارچه ای خون آلود که گفته می شود با آن زخم های مسیح را پاک کرده اند و از سال 1150 در شهر قرار گرفته است. هر ساله در این پارچه مقدس با مراسمی با شکوه به دور شهر گردانده می شود.


نمایش بیشتر