• نقطه مرز سه کشور
  • نقطه مرز سه کشور

نقطه مرز سه کشور

  (Three-Country Point)   
  Vaalserberg, Aachen Vaals, Aachen, North Rhine-Westphalia, Germany

نوشتن نظر


مرز سه کشور آلمان و هلند و بلژیک بر روی تپه های کوه والس (Mount Vaals) در شهرستان والس قرار دارد. شما برای رسیدن به این منطقه گردشگری می توانید از طریق اتوبوس هایی که از آخن به سمت شهرستان Vaals می روند به این شهر رفته و در منطقه Vaalserberg از اتوبوس پیاده شده و با کمی پیاده روی به نقطه مرزی سه کشور برسید.

در این منطقه یک دایره نمادین قرار دارد که هر بخش آن در یک کشور است و در مرکز آن نیز ستونی با سه پرچم کشورهای آلمان و هلند و بلژیک قرار دارد که گردشگران با آن عکس می گیرند و شما با کمی خلاقیت می توانید با قراردادن هر بخش از بدن خود در یک کشور، در آن واحد در سه کشور باشید!!

همچنین برجی در این منطقه قرار دارد که شما می توانید به بالای ارتفاع 300 متری آن رفته و نمایی زیبا از سه کشور را مشاهده نمایید.

در منطقه نقطه مرز سه کشور به خاطر جذابیت های خاص گردشگری ای که دارد چندین رستوران و مرکز تفریحی ساخته شده است.

نمایش بیشتر
  • امکانات

  • رستوران 
مکانهای پیشنهادی
هتل ها