• شهربازی اروپا
  • شهربازی اروپا
  • شهربازی اروپا

شهربازی اروپا

  (Europa-Park)   

نوشتن نظر


اروپا پارک یکی بزرگترین شهربازی‌های آلمان و قارهٔ اروپا می‌باشد. این شهربازی در نزدیکی شهر روست در آلمان قرار گرفته است. از نظر تعداد ابزارهای بازی و تفریح و کیفیت آن‌ها این شهربازی طراز اول محسوب می‌شود. این پارک با بیش از ۴.۵ میلیون بازدیدکننده در سال ۲۰۰۹ پس از دیزنی‌لند فرانسه دومین مکان تفریحی پربازدید اروپا لقب گرفت.

این شهربازی نه فقط برای کودکان و نوجوانان بلکه برای تمامی سنین شگفتی هایی در آستین دارد.

شهربازی اروپا به این دلیل شهربازی اروپا نامیده می شود که به بخش هایی مختلف که هر کدام نام یک کشور اروپایی را بر خود دارند تقسیم شده است .

این شهر بازی در سال 1975 تاسیس شد روزانه پذیرای 50000 گردشگراست .

نمایش بیشتر