غار شگفت انگیز زینه گان در فاصله ۵۲ کیلومترى شهر ایلام قرار دارد. این غار روباز که بیش از یک کیلومتر طول دارد، داراى آب فراوان، دهلیزهاى آبگیر، قندیل هاى متعدد و آبچک هاى طبیعى و بسیار جالب مى باشد.
هواى داخل غار بسیار سرد و مطبوع است. در حالى که منطقهٔ صالح آباد در تابستان حدود بیش از ۴۰ درجه گرما دارد، اختلاف هواى بیرون غار با درون آن تقریباً ۵۰ درجه است و به همین دلیل آن را غار بهشت نیز مى نامند. سرخس ها، جلبک ها، گل ها و گیاهان خودروى داخل غار، رنگ سنگ ها، پیچ و خم داخل غار، لب هاى به هم دوخته قسمت هایى از سقف غار همه و همه حکایت از شگفتى هاى طبیعت دارد. این غار یکى از جاذبه هاى مهم توریستى استان ایلام است.

تماشای دیواره های خزه بسته ی غار و لمس آب های چکنده از سقف بر زمین ، لذت فر اموش نشدنی ایت سفر است . غار روباز زینه گان بیش از یک کیلومتر طول دارد و دهلیز های متعددی در مسیر و یک آبشار کوچک هم در انتها دارد.

برای رسیدن به این تنگه باید رودخانه نوردی کنید که البته رودخانه اش عمق کمی دارد و فقط چند بار باید عرضش را طی کنید .

نمایش بیشتر