• خاچاپوری ( آجارولی )
  • خاچاپوری ( آجارولی )

خاچاپوری ( آجارولی )

  (adjaruli)   

نوشتن نظر


آجارولی از دسته خاچاپوری است و از انواع خاچاپوری می باشد.آجارولی در گرجستان و بویژه در منطقه آجارا که نام این نوع خاچاپوری هم از این منطقه گرفته شده است، طرفداران زیادی دارد .

آجارولی در اصل خمیری به شکل قایق است که در وسط قایق یک تخم مرغ قرار می گیرد وموقع خوردن معمولا تخم مرغ وسط آن را با خمیرهای قایق نان مخلوط کرده و میل می کنند.


نمایش بیشتر