• پارک ملی توشتی
  • پارک ملی توشتی

پارک ملی توشتی

  (Tusheti National Park)   

نوشتن نظر


یکی از مکان های فراموش نشدنی طبیعت گرجستان پارک ملی توشتی (Tusheti) می باشد.

این پارک ملی در دامنه های قفقاز واقع است و شما را یاد طبیعت اسکاتلند می اندازد، و شاید حتی زیباتر و منحصر به فرد تر.

باور نمی کنید که چنین مکان جادویی تقریباً بکر و آرام مانده است. بهتر است از زیاد از آن تعریف نکنیم، تا همینطور دست نخورده باقی بماند!

نمایش بیشتر