• چشمه های جوشان

چشمه های جوشان

نوشتن نظر


ارتفاعات بلند و قله‌های مرتفع طالقان دارای چشمه‌های متعددی است که اهمیت وجود آب‌های زیرزمینی و چشمه‌های آب گرم، آب‌های گوگردی معدنی و بالا بودن سفره آب زیرزمینی را در این منطقه نشان می‌دهد.
 این چشمه‌ها عبارتند از: شاه چشمه عسلک در روستای عسلک، چشمه آبگرم گنداب در شمال روستای دهدر و در جنوب قله ماسه چال، چشمه آبگرم گراب در بالا طالقان و چشمه خچیره معروف به آلبالو گل‌آلو.


نمایش بیشتر