• آبشار کرکبود
  • آبشار کرکبود
  • آبشار کرکبود

آبشار کرکبود

نوشتن نظر


بارندگی نسبتا زیاد در طالقان موجب پیدایش چشمه‌سارها و رودخانه‌های فصلی و دائمی و همچنین تشکیل آبشارهای بسیار در این منطقه شده است.

آبشار کرکبود که با نام آبشار کر نیز خوانده می‌شود، یکی از آبشارهای استان البرز است که در شمال شرقی روستای کرکبود در شهرستان طالقان قرار دارد (فاصله روستا تا آبشار در حدود 30 دقیقه است). این آبشار ارتفاع زیادی ندارد اما قدرت و حجم آب عبوری از آن که از دهانه‌ای باریک می‌گذرد، بسیار باشکوه جلوه می‌کند.

این آبشار و رود خروشان آن از ارتفاعات حصارچال سرچشمه می‌گیرد.

در مجاورت آبشار و در زیر صخره‌های کوه، حفره‌هایی وجود دارند که در نتیجه پیچیده شدن صدای آب در این فضاهای بسته امکان شنیدن صداهای دیگری وجود ندارد.


نمایش بیشتر