• حیات وحش دیوید شرلدریک
  • حیات وحش دیوید شرلدریک

حیات وحش دیوید شرلدریک

  (david sheldrick)   
  KWS Central Workshop Gate, off, Magadi Rd, Nairobi, Kenya
  +254 20 2301396

نوشتن نظر


حیات وحش دیوید شرلدریک یا مرکز توانبخشی فیل ها در کنار دروازه اصلی پارک ملی نایروبی قرار دارد. این مرکز در سال 1977 توسط همسر یکی از سرپرستان سابق پارک ملی نایروبی یعنی دیوید شرلدریک تاسیس شده است و برنامه آن مراقبت از بچه فیل ها و کرگردن های جوان رها شده در طبیعت است.

شما در این مرکز می توانید از نزدیک فیل ها و کرگردن ها را بغل کرده و با آنها عکس بگیرید.

این مرکز در روزهای شنبه یکشنبه تعطیل می باشد.

نمایش بیشتر